Badania eksploracyjne w UX

Poznaj swoich użytkowników i ich potrzeby. Zrozum ich motywacje i wyjdź naprzeciw oczekiwaniom.

Badania eksploracyjne

Czym są badania eksploracyjne?

Istotą badań eksploracyjnych w procesie rozwoju UX jest dogłębne poznanie wyzwań stojących przed projektantami oraz potrzeb, które mają przyszli użytkownicy.

Dlaczego warto je prowadzić?

W ich toku podchodzimy do zagadnienia kompleksowo i staramy się patrzeć na nie możliwie jak najszerzej. Poznajemy możliwie jak najpełniej konteksty użytkowania oczekiwania użytkowników względem produktu. Dzięki temu każdy kolejny etap naszych działań jest łatwiejszy i pozwala zaprojektować takie rozwiązania, które wpasują się w potrzeby Twoich odbiorców.

Etapy badań eksploracyjnych

  1. Wybór zakresu badań oraz metod badawczych
  2. Rekrutacja badanych
  3. Przeprowadzenie badań
  4. Analiza wyników
  5. Wykorzystanie pozyskanych danych w projektowaniu

Przykładowe rodzaje badań eksploracyjnych

  1. Wywiady - grupowe lub indywidualne
  2. Obserwacja uczestnicząca
  3. Grupy fokusowe

Kiedy szczególnie warto je prowadzić?

  • Kiedy produkt jest innowacyjny i ma niewielką konkurencję rynkową
  • Znany jest ogólny zarys potrzeb użytkowników, ale niezbędne jest ich doprecyzowanie i zrozumienie

Chcesz przeprowadzić badania eksploracyjne? Skontaktuj się z nami