Projektowanie usług, Service Design

Usprawniamy działania organizacji i optymalizujemy procesy, stawiając w ich centrum klienta i użytkownika.

Projektowanie usług

Projektowanie usług, inaczej service design, to usługa z pogranicza dyscyplin. Łączy w sobie elementy projektowania user experience, customer experience oraz metody pracy, takie jak design thinking.
Wspólną cechą wszystkich tych składowych jest umieszczenie klienta w centrum zainteresowania. Celem, który przyświeca projektowaniu usług, jest stworzenie ich w taki sposób, by spełniały oczekiwania konsumentów, a jednocześnie w jak najlepszy sposób realizowały cele biznesowe zleceniodawcy.

Zasady service design

 1. Zorientowanie na użytkownika - w trakcie procesu projektowania usługi staramy się “wejść w buty” użytkownika. Zrozumieć jego motywacje, potrzeby i oczekiwania. Dzięki takiemu podejściu usługa wpisuje się w naturalne zachowanie klienta i sprawia wrażenie szytej na miarę właśnie dla niego.
 2. Współkreacja - wierzymy, że zaangażowanie w service design wszystkich zainteresowanych stron - klientów, pracowników zleceniodawcy i projektantów - pozwala uzyskać efekt synergii. W procesie uwzględniamy potrzeby wszystkich jego uczestników, by osiągnąć jak najlepsze efekty.
 3. Sekwencjonowanie - w trakcie działania dzielimy usługę na mniejsze, występujące po sobie etapy. Każdy z nich może mieć kluczowe znaczenie dla klienta i zbudować jego lojalność lub wręcz przeciwnie, skłonić do rezygnacji z finalizacji transakcji. Optymalizacja poszczególnych elementów wzmacnia cały proces i czyni usługę lepszą.
 4. Ewidencjonowanie - na bieżąco dokumentujemy wszystko to, co dzieje się w części usługi obserwowalnej dla klienta (frontstage), jak i tej ukrytej dla niego (backstage).
 5. Podejście holistyczne - zwracamy uwagę na wszystkie aspekty projektowanej usługi, dbając o wysoką satysfakcję wszystkich stron w nią zaangażowanych - klientów, właścicieli firmy, jej pracowników.

Etapy projektowania usług

 1. Empatyzacja - proces zaczynamy od próby jak najpełniejszego zrozumienia problemów i oczekiwań grupy docelowej usługi.
 2. Definiowanie problemu - po analizie w etapie pierwszym przychodzi moment, w którym konkretyzujemy problemy, na które może natykać się grupa docelowa. Odnajdujemy też elementy i etapy usługi, które wymagają optymalizacji.
 3. Generowanie pomysłów - to moment pracy kreatywnej, w której staramy się wygenerować jak najwięcej możliwych rozwiązań i ulepszeń.
 4. Budowanie prototypów - na tym etapie powstają prototypy usług low oraz high fidelity.
 5. Testowanie - sprawdzamy czy zaproponowane przez nas rozwiązania spotykają się z pozytywnym odbiorem uczestników procesu.

Kiedy warto skorzystać z usługi service design?

 • Kiedy planujesz transformację swojej organizacji w bardziej klientocentryczną
 • Kiedy poszukujesz nowych pomysłów na rozwój firmy
 • Kiedy szukasz sposobów na efektywny i skuteczny proces kreatywny
 • Kiedy chcesz nieustannie podnosić jakość swoich produktów i usług
 • Kiedy chcesz usprawnić proces obsługi klienta

Zaprojektujmy coś wspólnie! Wypełnij formularz: