Badania UX platformy transakcyjnej Caspar TFI

Zdjęcie pokazuje jeden z etapów procesu badań użyteczności (UX) Platformy Transakcyjnej Casapr TFI

Cel badania:

 • Sprawdzenie czy użytkownicy potrafią założyć konto na platformie transakcyjnej Caspar TFI.
 • Sprawdzenie czy uczestnicy badania potrafią przejść całą ścieżkę zakupu funduszu inwestycyjnego.
 • Weryfikacja czy klienci potrafią dokonać operacji na zakupionych już funduszach.
 • Cele badania przełożyły się wprost na zadania wykonywane przez uczestników audytu.

Obszar badania:

 1. Analizie został poddany serwis www.caspar.com.pl oraz platforma transakcyjna Caspar TFI, dotyczyła ona osób, które chciały dokonać nabycia funduszy inwestycyjnych.
 2. Badania przeprowadzone były zdalnie na urządzeniach desktop i mobile.
 3. Termin przeprowadzenia analizy: 1-12 czerwca 2021.

O Kliencie:

Logo Caspar TFI

Caspar TFI SA – instytucja niezależna od korporacji i banków działająca na polskim rynku od ponad 10 lat. Działa globalnie – dokładnie badając trendy, rynki i spółki z całego świata. Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych jest jedną z nielicznych polskich firm zarządzających funduszami, która pozwala klientom inwestować swoje pieniądze i czerpać korzyści ze wzrostu giełdowych indeksów na całym świecie.

Techniki i próba badawcza:

 • Zastosowano test użyteczności z elementami indywidualnego wywiadu pogłębionego.
 • W trakcie prowadzenia badań, uczestnicy korzystali z własnych urządzeń (smartfonów oraz komputerów).
 • Badanie przeprowadzono na grupie 10 osób (5 × mobile i 5 × desktop).
 • Uczestnicy wybrani do badania kupowali dotychczas fundusze inwestycyjne głównie przez internet - na komputerach lub smartfonach.
Kobieta z telefonem

Dlaczego UX tak ważny?

UX to inwestycja a nie koszt.W zależności od etapu na którym znajduje się projekt oraz narzędzi stosowanych w procesie wytwarzania i utrzymania oprogramowania, metody z zakresu UX pozwalają na precyzyjne dopasowanie produktu do potrzeb odbiorców zachowując cele biznesowe i uwzględniając standardy rynkowe.

Zwiększenie przychodów, łatwiejsza akwizycja, lepsza eksploracja oferty, ułatwienie nabywania oferowanych produktów. Zmniejszanie kosztów, w szczególności wytwarzania oprogramowania, obsługi klienta kanałami kontaktu bezpośredniego, naprawy błędów, korzystanie z dobrych praktyk.

Budowanie przewagi konkurencyjnej poprzez ciągły kontakt z użytkownikami (wsłuchiwanie się w ich głos), a także analiza rynku oraz biznesu - wykrywanie obszarów do przekraczania oczekiwań.

Systematyczne uczestnictwo użytkowników w tworzeniu i rozwoju produktu pozwala identyfikować i reagować na zmiany w oczekiwaniach, motywacjach oraz przyzwyczajeniach, a także weryfikować wpływ działań konkurentów na naszych obecnych i potencjalnych klientów.

Wnioski z badania

 1. Warto badać - nawet małe niedopracowanie interfacu użytkownika może powodować trudności w nabyciu produktu, co w wielu przypadkach po prostu kończy się porzuceniem strony internetowej i niedokończeniem transakcji.
 2. Bardzo często w firmach, które dysponują mniejszymi budżetami na rozwój usług online, projektanci procesów to zwykle ich pracownicy, którzy mają duże “skrzywienie domenowe”. Prowadzi to do pewnych skrótów myślowych i przekłada się negatywnie na użyteczność procesów.
 3. Charakterystyką serwisów internetowych jest ich "obrastanie" w nowe funkcjonalności / rozwiązania, dodatkowo często po etapie wdrożenia, w trakcie ich bieżącego rozwoju popełnia się wiele błędów wynikających z bieżącego operacyjnego natłoku spraw - właśnie dlatego, w całym procesie tworzenia rozwiązań internetowych, warto badać na bieżąco wszystkie nowo wdrażane funkcjonalności - nawet na 1, 2 użytkownikach.
 4. Badanie UX z użytkownikami naprawdę otwiera oczy decydentom w firmach, którzy często nie mają do końca świadomości, jak różne mogą być zachowania osób korzystających z naszego systemu, jak różne mogą mieć podejście oraz inny punkt widzenia na wiele spraw tworzących dany proces.
 
Tomasz Michalak

gwiazda gwiazda gwiazda gwiazda gwiazda

“Pracownicy Magic D. w sposób kompleksowy podeszli do projektu badania ścieżki konwersji klienta Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.

W ramach prowadzonej usługi zaprojektowali oraz przeprowadzili badanie serwisu z użytkownikami. Całość prac zakończona została raportem z bardzo wartościowymi rekomendacjami dotyczącymi optymalizacji serwisu. Prace przebiegały sprawnie, a dzięki dużemu zaangażowaniu, wiedzy i ogromnemu profesjonalizmowi osób z Magic D. udzielam rekomendacji firmie jako solidnemu partnerowi biznesowemu”.

Tomasz Michalak
Wiceprezes zarządu Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

 

Podobne wyzwania stoją przed Twoim biznesem? Porozmawiajmy!